อนุทิน 124317 - อาอีดะ เจ๊ะแม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อนุทินสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 เดือน พฤษภ่าคม  2556 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 

         ได้ทำหน้าที่ในการเป็นครูอย่างเต็มตัว ทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถและเต็มที่ เด็กนักเรียนอาจจะซนบ้างในบางเวลาแต่เมื่อถึงเวลาเรียนก็มีความตั้งใจเรียน  นอกจากหน้าที่ในการสอนแล้วยังได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการในหน้าที่เวรต่างๆภายในโรงเรียน อาทิเช่น เวรรับ - ส่ง เด็กนักเรียน ในทุกวันจันทร์ และเวรโรงอาหารทุกวันศุกร์ และสุดท้ายเวรควบคุมนักเรียนละหมาดปฏิบัติทุกวัน และยังได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยครูประจำชั้น โดยจะมีการควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวในตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวัน และหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำในหน้าที่ผู้ช่วยครูประจำชั้น คือ การตกแต่งห้องให้สวยงาม ดูแลความสะอาด และจัดเก้าอี้ให้เรียบร้อย ทำหน้าที่ในการคุมนักเรียนเมื่อครูไม่อยู่ ช่วยงานห้องพยาบาล ช่วยจ่ายยาให้เด้กนักเรียน ทำแผลให้กับเด็กนักเรียน ในสัปดาห์ที่ 2 ทุกอย่างเกือบจะลงตัว ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในด้านการสอน การปรับตัวเข้ากับครู แม้กระทั่งการปรับตัวให้เข้ากับเด็กนักเรียนที่นี่ ก็จำเป็นอย่างมาก

เขียน 26 May 2013 @ 22:15 ()


ความเห็น (0)