อนุทิน 124294 - จันทรา หลานหมีน

สัปดาห์ที่ 2 ของคุณครู

    จากที่สัปดาห์แรกได้สอนระดับประถมศึกษา ต่อมาเปลี่ยนเป็นระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 2  ก็ได้พบความแตกต่างในหลายๆด้านอย่างเช่น การตั้งใจฟังที่ครูสอน กระบวนการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม การมีน้ำใจแก่เพื่อน เด็กมัธยมจะสนิทสนมกันและช่วยเหลือกันมากกว่าเด็กประถม และที่มีปัญหาที่สุดของการสอนนั้นก็คือการให้นักเรียนจัดกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกันและได้ปรึกษากันแต่ไม่เป็นไปตามที่หวัง วุ่นวายมากกับการจับกลุ่ม กว่าจะได้ก็เสียเวลาไปมาก ฉะนั้นดิฉันต้องหาวิธีการใหม่สำหรับกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

   การเรียนที่ห้องวิทยาศาสตร์และได้ให้เด็กสัมผัส ทดลองกับของจริงเพื่อเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนั้นก็มีปัญหาตรงที่ว่า เวลา 1 ชั่วโมง กับนักเรียน ห้องละประมาณ 50 กว่าคนเป็นไปได้ยากที่จะให้ทุกคนได้ทดลองตามเวลา และเมื่อดิฉันบอกว่าคนที่ยังไม่ได้ทดลอง พักเที่ยงครูจะรอที่เดิมนะ ดิฉันก็รอเด็ก เกือบ 2 ชั่วโมงจากพักเที่ยงก็มีเด็กมาทดลองแค่ 2 คนจาก 52 คน แต่ก็คิดเสียว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่บริหารเวลาไม่เป็นและต้องปรับปรุงเรื่องนี้อย่างมากค่ะ 

   เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก็ได้ไปช่วยคุมสอบ โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลจังหวัดภูเก็ต คุณครูหมวดวิทยาศาสตร์ต่างดีใจมากที่ดิฉันและน้องๆสังเกตการสอนได้ไปช่วยงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

เขียน 26 May 2013 @ 15:22 ()


ความเห็น (0)