อนุทิน 124084 - พัฒน์พงศ์ ขันพระแสง

อนุทิน

ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2556 

สำหรับสัปดาห์แรกทางโรงเรียนยังไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน  แต่ทางโรงเรียนได้มีการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

    1.โครงการโลกสวยด้วยมือเรา

    2.โครงการคุณธรรมนำคุณภาพ

       ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะทำการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับนักเรียน และหน้าที่ที่ได้ทำนั้นคือการควบคุมนักเรียนตลอดทั้ง 4 วัน และทำหน้าที่เป็นคุณครูประจำฐานให้ความรู้กับนักเรียน ส่วนหน้าที่ประจำที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นอกจากการสอนแล้วคือ  การเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  การดูแลห้องวิทยาศาสตร์  และการับนักเรียนตอนเช้าทุกวันพุธ  

นายพัฒน์พงศ์  ขันพระแสง  โรงเรียนบ้านป่าคลอกเขียน 19 May 2013 @ 23:28 () แก้ไข 19 May 2013 @ 23:31, ()


ความเห็น (0)