อนุทิน 124052 - ยูวารีเย๊าะ รือแม

อนุทินสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2556

       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนที่โรงเรียนมุสลิมภูเก็ตในสัปดาห์แรก เป็นการพบกับผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อทำการยื่นไปรายงานตัวต่อผู้บริหารโรงเรียน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับภาระหน้าที่และการปฏิบัติตนในสถานศึกษา และแจ้งชื่อของครูพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาที่มาสังเกตการสอนด้วย จากนั้นก็ได้แยกย้ายไปหาครูพี่เลี้ยง ซึ่งครูพี่เลี้ยงมีชื่อว่าอาจารย์กัลยา ลูกเหล็ม ได้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมีห้องประจำคือห้องพยาบาล

       สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนครูพี่เลี้ยงให้ทำแผนการจัดการเรียนรู้มาก่อนแล้วเริ่มสอนสัปดาห์ที่ 2 และให้หนังสือคู่มือครูและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทำแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ในระหว่างนั้นก็สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงและได้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ และภาษาไทย ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รายวิชาที่สอน แต่เป็นการคุมชั้นเรียน ซึ้งเป็นการสอนที่เหนื่อยและเจ็บคอมาก เพราะเด็กในวัยนี้กำลังสนุกเล่นได้ตลอดเวลา พูดครั้งเดียวไม่ฟัง ขนาดว่าพูดสิบครั้งยังไม่ฟังเลย นักเรียนจะมีส่วนร่วมเมื่อได้ทำกิจกรรมพร้อมกันกับเพื่อนๆ แต่ถ้าให้ทำคนเดียว ไม่ค่อยจะทำ การพูดถึงคะแนนใช้ไม่ได้กับนักเรียนวัยนี้ และครูต้องใช้เสียงค่อนข้างมากในการสอน และไปอยู่ที่ห้องพยาบาทเมื่อไม่มีคาบสังเกตหรือคาบสอน จัดความเรียบร้อยของห้องพยาบาท รวมไปถึงการปฐมพยาบาทเบื้องต้นแก่นักเรียน เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เป็นแผล เป็นต้น

       สุดท้ายอยากบอกว่า "เสียง"มีความสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอน^^

เขียน 19 May 2013 @ 11:47 () แก้ไข 19 May 2013 @ 11:48, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

^^