อนุทิน 124038 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

เริ่มสัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

             ก้าวแรกสำหรับการเป็นครู ได้นึกถึงสมัยที่เข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรก ในใจก็คิดว่า ทำไมต้องมาโรงเรียน   มาโรงเรียนแล้วจะได้อะไร สำหรับปัจจุบันก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่โรงเรียนความู้สึกก็ยังเป็นเหมือนเดิม  แต่ฐานะนั้นเเปลี่ยนไปจากเด็กใหม่ก้าวสู่นักศึกษาฝึกสอน

            สัปดาห์แรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เจอกับเพื่อนๆต่างสาขา  ได้พูดคุยกันขณะที่รอพบครูฝ่ายวิชาการโดยครูฝ่ายวิชาการจะแนะนำและชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับของโรงเรียนโดยเฉพาะการลงชื่อเข้า-ออก และการลา  จากนั้นได้เข้าพบกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเพื่อแนะนำ พูดคุยเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน  เมื่อเสร็จจากการพบผู้อำนวยการแล้ว ครูฝ่ายวิชาการก็แนะนำครูพี่เลี้ยงให้ เมื่อได้พบกับครูพี่เลี้ยง ได้พูดคุยและนำตัว ครูพี่เลี้ยงก็มอบหมายงานต่างๆ และสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  ๓/๒  และ ๓/๓ จำนวน ๖ ชั่วโมง ทำให้เกิดปัญหาชั่วโมงไม่ครบ ต้องไปติดต่อกับฝ่ายวิชาการ เพื่อขอชั่วโมงเพิ่ม  สุดท้ายได้สอน ป ๒/๓ จำนวน ๒ ชั่วโมง

         สำหรับการสอนในสัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์ที่ยากมากเพราะเด็กนักเรียนชอบเล่น และคุยกันเลียงดัง  แต่ก็มีครูพี่เลี้ยงช่วยดูแล ทำให้ง่ายต่อการสอน ส่วนการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ จะปฏิบัติามครูพี่เลี้ยง   

เขียน 19 May 2013 @ 00:25 ()


ความเห็น (0)