อนุทิน 123952 - วัชราพร วงมู้ดา

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนบ้านพาราได้รับมอบหมายการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งมีครูพี่เลี้ยงที่ใจดี คอยให้คำปรึกษาโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี และก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นรู้สึกไม่ชินกับสถานที่ และมีบ้างในเวลาสอนที่ตื่นเต้น แต่ดิฉันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ ทำให้รู้ถึงในขณะที่สอนจะต้องมีสมาธิ กระตุ้นให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่สอนมากขึ้น ในอาทิตย์แรกของการเปิดภาคเรียนก็ไม่ค่อยจะได้สอนเนื่องจากต้องจัดตกแต่งห้องเรียนหนังสือก็มาไม่ครบ แต่มีบ้างที่สอนไปแล้วในบางห้องที่สอนนักรียนส่วนใหญ่ตั้งใหญ่เรียนแต่จะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่ไม่ยอมทำงานส่งและนั่งคุยกันในห้องเรียนดิฉันคิดว่าจะต้องมีวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้โดยการเอาคะแนนมาอ้างและแล้วก็ทำให้การเรียนการสอนนักเรียนได้ผลเป็นอย่างดีและการให้นักเรียนทำใบงานก็สามารถทำได้และส่งในคาบเรียนทันเวลาบ้าง ไม่ทันเวลาบ้างแต่นักเรียนค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบกันทุกคน บางครั้งเวลาว่างก็ไปช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน รวมถึงครูทุกคนในโรงเรียน ทำให้รู้สึกดีใจมีความสุขและสนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆมากมายของนักเรียนในโรงเรียนบ้านพารา


เขียน 17 May 2013 @ 10:22 ()


ความเห็น (0)