อนุทิน 123824 - ซ.มโนศิลป์

                                       สร้างแอนิเมชั่นด้วย  FLASH CS5
  Adobe  Flash  CS5  เป็นเวอร์ชั่นที่ได้พัฒนาและมีการปรับปรุงในส่วนเครื่องมือต่างๆที่มี่อยู่ในเวอร์ชั่นเก่าๆให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่ครอบคลุมการทำงานให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์สื่อแบบโต้ตอบ หรือที่เรียกว่า Interactive , Presentation , เกมส์  ,  E-book  ,  ภาพเคลื่อนไหวและการ์ตูนแอนิเมชั่น
  Flash  เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านมัลติมีเดีย หรือที่เรียกว่า “ มูฟวี่ ”(Movie) ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว  ,งานนำเสนอต่างๆ เป็นต้น  ในปัจจุบันแต่ละเว็บไซต์ได้นำเอา Flash  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์  ซึ่ง Flash เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Adobe  ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากและถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากตั้งแต่เวอร์ชั่น 3 ,4 ,5,MX ,MX2004 , 8  , CS3 ,CS4  จนมาถึง CS5  โดยมีความสามารถในด้านการสร้างชิ้นงานภาพเคลื่อนไหว (Animation) , สร้างงานด้านออกแบบเว็บไซต์ Flash  ,  สร้างชิ้นงานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้(Interactive) , สร้างเกมที่มีขนาดเล็กสำหรับอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์  โดยในเวอร์ชั่น CS5 พัฒนาในด้านหน้าตาโปรแกรมที่เปลี่ยนไป ,ข้อความเค้าโครงแบบ TLF , ปรับแต่งตัวอักษรด้วย Color Effect และ Display , ฝังฟอนต์กับมูฟวี่ (Embed Font) , สร้างหัวแปรงทาสีด้วย Deco Tool , สร้างการเคลื่อนไหวด้วยกระดูกข้อต่อ (Bone Tool) , ปรับแต่งมุมมองแบบ 3มิติ , แอนิเมชั่นแบบ Motion Tween รูปแบบใหม่ ฯลฯ  แต่การใช้งานโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้งานต้องมีศักยภาพสูง  เช่น  ซีพียู  ,ระบบปฏิบัติการ  ,ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย  160  GB – 500 GB ,หน่วยความจำอย่างน้อย  2  GB ,จอภาพที่ใช้งานต้องมีความละเอียด 1,024x 768 Pixcels  ใน Flash CS5  จะมีส่วนประกอบหน้าจอหลัก  8  ส่วน โดยเรียงลำดับจาก A-H  เช่น  A-เมนูบาร์(Menu Bar) สำหรับเปิดคำสั่งการทำงานอื่นๆB-ทูลพาเนล(Tool Pane) ใช้เลือกเครื่องมือต่างๆ  C-ไทม์ไลน์(Timeline)ใช้สร้างและกำหนดการเคลื่อนไหว  D-ชุดพาเนล (Panels) ใช้ปรับแต่งค่าต่างๆ 

E-ชุดไอคอนพาเนลทางลัด(Icon Panels) ไอคอนทางลัด  F-สเตจ (Stage) พื้นที่สร้างชิ้นงาน  G-ปรับสำหรับเปลี่ยนพื้นที่การทำงาน(Workspace) เลือกพื้นที่การทำงาน  F- ปุ่ม CS Live  สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเพื่อของความช่วยเหลือ หรือศึกษาเพิ่มเติมการทำงานของโปรแกรม 
  จากโดยรวมแล้ว Adobe Flash CS5  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านหน้าตาโปรแกรมที่เปลี่ยนไป ,ข้อความเค้าโครงแบบ TLF , ปรับแต่งตัวอักษรด้วย Color Effect และ Display , ฝังฟอนต์กับมูฟวี่ (Embed Font) , สร้างหัวแปรงทาสีด้วย Deco Tool , สร้างการเคลื่อนไหวด้วยกระดูกข้อต่อ (Bone Tool) , ปรับแต่งมุมมองแบบ 3มิติ , แอนิเมชั่นแบบ Motion Tween รูปแบบใหม่ ,พัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์มือถือ iPhone ,ปรับแต่งการเคลื่อนไหวด้วย Motion Editor ,  ควบคุมการทำงานวิดีโอด้วย FLVPlayback  , บันทึกผลการทดสอบด้วย SWF Hitory  , ปรับภาพบิทเมพได้ง่ายอีกทั้งหากต้องการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ผู้ใช้ต้องมีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือพอสมควร รวมไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้งานต้องมีศักยภาพสูง  เช่น  ซีพียู  ,ระบบปฏิบัติการ XP SP3 /Vista SP1/Window 7  , ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย  160  GB – 500 GB ,หน่วยความจำอย่างน้อย  2  GB ,จอภาพที่ใช้งานต้องมีความละเอียด 1,024x 768 Pixcels
 

ที่มา  ธันยพัฒน์  วงศ์รัตน์  หนังสือสร้างงานแอนิเมชั่นด้วย  Flash  CS5   

  โดย  อาจารย์ชุมพล  ใจศิลป์

  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เขียน 14 May 2013 @ 10:21 () แก้ไข 16 May 2013 @ 22:55, ()


ความเห็น (0)