อนุทิน 123793 - อักขณิช

อักขณิช

เย็นวันนี้(13/5/56) เวลา 19.30 น.  จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบ้านแม่ตาด จำนวน 15 ทุน  โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณรวมทั้งสิ้น  47,100  บาท(สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 15 คน  และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยครับ


เขียน 13 May 2013 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)