อนุทิน #123708

มีทัศนะเช่นนี้...ว่า

"เรื่องราว ประสบการณ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในชีวิต

คือ...สิ่งที่เข้ามาทดสอบถึง "ศีล สมาธิ และปัญญา" ที่เรามี"


เขียน:

ความเห็น (0)