อนุทิน 123708 - Ka-Poom

  ติดต่อ

มีทัศนะเช่นนี้...ว่า

"เรื่องราว ประสบการณ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในชีวิต

คือ...สิ่งที่เข้ามาทดสอบถึง "ศีล สมาธิ และปัญญา" ที่เรามี"


  เขียน:  

ความเห็น (0)