อนุทิน 123371 - ♥อุ้มบุญ♥

  ติดต่อ

1 พฤษภาคม 2556 

 รับการชี้แจง การสำรวจ การจัดการมูลฝอยทางการแพทย์ของโรงพยาบาล (Health care waste )  จากศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลรชธานี รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการมูลฝอย ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ต้นแบบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)