อนุทิน 123371 - ♥อุ้มบุญ♥

1 พฤษภาคม 2556 

 รับการชี้แจง การสำรวจ การจัดการมูลฝอยทางการแพทย์ของโรงพยาบาล (Health care waste )  จากศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลรชธานี รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการมูลฝอย ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ต้นแบบ

เขียน 01 May 2013 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)