อนุทิน 123353 - nobita

  ติดต่อ

ขอบันทึกเรื่องเมื่อวาน ในวันนี้...

จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้างของถนนเลี่ยงเมืองนนท์ และถนนพิบูลสงคราม เป็นเวลานานพอสมควร (ในความรู้สึกตัวเอง) ทำให้รุู้สึกว่า เออ อาการของคนไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอย่างไร และไฟฟ้าดีบแบบี้ไม่เคยเจอมานานแล้วด้วย...

๓๐ เม.ย. ๕๖  สามทุ่มกว่า ๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)