อนุทิน 122574 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ถึงอากาศจะร้อน ....... เพียงไหน

ยามอยู่ขอแค่ใจ ........... สงบซึ้ง

รู้รับกับเปลี่ยนไป .......... ทุกสิ่ง

วางจิตไป่เคียดขึ้ง .........อยู่ยั้งเย็นเสมอ


เขียน 06 Apr 2013 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)