อนุทิน 122455 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เราปรับปรุงกายวาจาใจของเรายิ่ง ๆ ขึ้นไปทุก ๆ วัน...

วันนี้เราทำดีที่สุด ต่อไปเราก็ทำดีที่สุดไปเรื่อย ๆ เพราะถ้าเราทำดีเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นปัจจุบันไปเรื่อย ๆ เพราะปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันไปเรื่อย ๆ อย่างนี้

ถ้าเราไม่อาศัยพระอาทิตย์ ไม่อาศัยดวงจันทร์ ทุกวันก็เป็นปัจจุบันไปหมด  แต่นี้เราว่าอนาคตเพราะเราไปอาศัยการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์น่ะ แต่ที่จริงมันก็คือปัจจุบันนี้แหละ ให้เราคิดอย่างนั้น ต้องแก้ไขตัวเองให้ได้ในปัจจุบัน

คนเราน่ะทำความดีมันไม่ตายหรอก ถ้าตายก็คือความชั่วนี้มันตายจากเรา...

สมาธิของเราต้องแข็งแรงแข็งแกร่ง ต้องมีความสุขในการทำความดี มีความสุขในการประพฤติการปฏิบัติธรรม

เราอยู่ดี ๆ ไม่มีใครมาเกลียดเราหรอก เราอยู่ดี ๆ ไม่มีใครมาด่ามาฆ่ามาทำลายเราหรอก ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น


เขียน 03 Apr 2013 @ 08:11 ()


ความเห็น (0)