อนุทิน 12242 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้บริโภคกามและหนาแน่นอยู่ในโลกีย์วิสัย กินเพื่อกระตุ้นกามให้มากขึ้น ต้องกินอย่างสมเกียรติ กินเพื่อเสริมเกียรติ จนกลายเป็นเรื่องการกินอย่างเกียรติยศ

หลาย ๆ คนเบื่อเรื่องนี้แต่จำใจต้องทำ เหมือนโค หรือ ควาย ที่เบื่อหน่ายต่อแอกและไถ แต่จำเป็นต้องลากมันไป ลากมันไป อนิจจา... (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 19 Jun 2008 @ 17:09 ()


ความเห็น (0)