อนุทิน 122162 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เราอยู่ในครอบครัวของเรา ก็ถือว่าอยู่มากกว่า ๑ คนขึ้นไปแล้ว เราพยายามไม่ไปเอาดีเอาชั่ว ไม่ไปเอาผิดเอาถูกกับใคร เราพยายามมาแก้ตัวเอง “ที่ผ่าน ๆ มา อกเราจะแตกตาย กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะไม่แก้ตัวเอง เราจะไปแก้คนอื่น…!”

ลูกเราหลานเรา ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา ถ้าเราไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เขาจะรักเราเอง เคารพนับถือเราเอง พูดอะไรเขาจะเชื่อเขาจะฟัง 


เขียน 25 Mar 2013 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)