อนุทิน 122095 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุกท่านทุกคนต้องเบรกตัวเอง ต้องหยุดตัวเอง ปัญญาชนทั้งหลายนี้มันตายน้ำตื้นนะ มันตั้งอยู่ในความประมาท ถึงเวลานอนก็ไม่นอน ถึงเวลาทำงานก็ไม่ทำ มันติดมันหลง  หลงทั้งคนใหญ่หลงทั้งคนเล็ก มันต้องหยุดตัวเองเบรกตัวเองนะ ทุกคนมันก็มีความอยาก  มีความต้องการแต่มันต้องหยุดตัวเอง ตัดใจตัวเอง ฝืนตัวเอง ทนตัวเองไว้นะ

เป็นคนละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป ละอายต่อเพื่อนบ้าง ว่าตัวเองแย่  เล่นแต่โทรศัพท์ เล่นแต่อินเตอร์เนท เฟซบุ๊ค ไอแพด ไอโฟน ใจมันไม่สงบ

ถึงเวลานอน...พระพุทธเจ้าท่านให้เรานอนไม่ต้องพากันมาดูโทรทัศน์ อินเตอร์เนทเฟซบุ๊ค ให้กราบพระ ไหว้พระ สวดมนต์ ทำใจให้มันรวม ทำใจให้เป็นหนึ่ง สร้างคุณธรรม  คุณงามความดีแล้วนอนไม่ต้องคิดอะไร เรื่องร่ำเรื่องรวยเรื่องจน มันจะเสียศักยภาพในการพักผ่อนของเรา พวกนี้แหละจะทำให้ศักยภาพของเรามันจะไม่เต็มไม่สมบูรณ์

ทุก ๆ คนต้องวางแผนตัวเองนะเรื่องการบังคับตัวเองในการนอน ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหายืดเยื้อ นึกว่าตัวเองแน่ไม่ได้นะ นึกว่าตัวเองไม่ติดไม่ได้นะ ถ้ามันไม่ติดมันไม่ทำหรอก ที่มันทำอยู่แสดงว่ามันติดมันหลง มันงมงายเสียแล้วนะ


เขียน 23 Mar 2013 @ 15:55 ()


ความเห็น (0)