อนุทิน 122093 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเราน่ะทำความดีมันไม่ตายหรอก มันจะตายก็ตายเพราะคิดมากปรุงแต่งมาก  หาแต่วิธีร่ำวิธีรวยแต่ไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติ ไม่อยากเสียสละ มีแต่จะพากัน  เดินทางลัด ซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้อล็อตเตอรี่อะไรกันนะ คิดหาวิธีที่จะรวย แต่ไม่ได้คิดที่จะกลับมาแก้ไขตัวเองเพื่อเป็นคนมีศีล เพื่อเป็นคนที่มีความสุขในการเสียสละ

คนเราน่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพากันแต่งหน้า แต่งตา แต่งตัว แต่งบ้าน แต่ก็พากันลืมแต่งจิตแต่งใจ แต่งกิริยามารยาท แต่งคำพูด ปรับปรุงคำพูด

คนเรามันต้องพัฒนากลับมาหาตัวเอง กลับมาแก้ไขตัวเองนะ


เขียน 23 Mar 2013 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)