อนุทิน 122029 - ศรีกรม

  ติดต่อ

-วันนี้มาทำงานแต่เช้าเช่นเดิม

-ทำการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นมอบโล่ในวาระครบรอบ 120 ปี สถาบันอัยการ

-ประชุมคณะกรรมการตรวจรับระบบไฟฟ้าประจำอาคาร ห้องประชุม 100 ปี

-ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานวิจัย เรื่องการประสานงานคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

- คติ..อย่าส่งจิตออก เดี่ยวบอกทางทุกข์มา..

  เขียน:  

ความเห็น (0)