อนุทิน 122012 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนสมาทานเอาความดีนะ ความดีเราต้องสมาทาน  เราต้องตั้งใจ คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม ทุกคนต้องสมาทาน  ทุกคนต้องตั้งใจ ที่เราได้รับความขัดข้องเดือดร้อนน่ะ เพราะกรรมเก่าของเรา การกระทำ  ของเราที่มันสะเปะสะปะ ที่มันผิดพลาด เมื่อเราทำผิดพลาด สถานการณ์มันก็ไม่ดี  มันก็ไม่สงบ เมื่อเราพูดผิดพลาดสถานการณ์มันก็ไม่ดีไม่สงบ เราทำอะไรผิดพลาด  มันก็ไม่ดีทั้งนั้น พระพุทธเจ้าท่านถึงเมตตาบอกเราสอนเราแม้จะใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วว่า “ขอให้ท่านทั้งหลายยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

ถ้าเราไปประมาทพลาดพลั้งในความคิดคำพูดการกระทำ จิตใจของเราจะไม่สงบ เพราะว่ามันเป็นบาปเป็นกรรม คนอื่นเค้าไม่รู้ใจของเราที่มันคิดไม่ดีแต่เรามันรู้ มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไม่สงบ ความสุขความดับทุกข์มันก็เกิดขึ้นแก่เราไม่ได้


เขียน 21 Mar 2013 @ 21:10 ()


ความเห็น (0)