อนุทิน 121929 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

พระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุก ๆ คนว่าอย่าไปหลงอย่าไปเพลินอย่าไปประมาท  พยายามมาปรับปรุงใจของเรา ปรับปรุงคำพูดของเรา ปรับปรุงกิริยามารยาทของเรา ปรับปรุงการกระทำของเราให้มันดีขึ้น เจริญขึ้น เพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเรา มาปฏิบัติให้เรา “ตัวเองแลเป็นที่พึ่งของตนนะ...”

เราจะไม่ได้ไปโทษใครอีก... เราอย่าไปโยนความผิดให้คนอื่น ว่าพ่อแม่เราจน  ว่าครูบาอาจารย์ไม่บอกไม่สอน ว่าสมัยนี้มรรคผลนิพพานมันคงหมดไปแล้วมั๊ง  เราไปโยนความผิดให้คนอื่นหมด มันไม่ถูกต้องเลย มันไม่ยุติธรรมเลยนะ


  เขียน:  

ความเห็น (0)