อนุทิน 121754 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ปัญหาต่าง ๆ ทุกอย่างมันแก้ได้ถ้าเราไม่อ่อนแอ ถ้าเราไม่มักง่าย

สมาธิก็แปลว่าความหนักแน่น ไม่หวั่นไหว สงบ เยือกเย็น ไม่มีใครที่จะมาทำให้เราสั่นคลอน ไม่มีใครที่จะมาทำให้เราทิ้งอุดมการณ์

มีความสุขมากในการทำความดี มีความสุขมากในการสร้างประโยชน์ ไม่มีใครเอาเงิน มาซื้อหัวใจเราได้

เราดูหน่วยงานต่าง ๆ สถาบันต่าง ๆ ทุกวันนี้ถูกอำนาจเงินตรามันครอบงำหมด ประเทศชาติของเราจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้อง


เขียน 14 Mar 2013 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)