อนุทิน 121724 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เรามาติดสุข สุขมันก็มีทุกข์ตามมาทำให้วุ่นวายเกิดแก่ตลอดทั้งวัน เบื้องต้นเกิดทางจิตใจ เทวดา ยักษ์ เปรต อสุรกาย มันสลับไปสลับมา เพราะอะไร...? เพราะว่าเราไปติดความสุข...!

นักปฏิบัติของเราถ้าติดสุขปัญญามันไม่เกิดหรอก... “มันเป็นนิพพานมืดไม่ใช่นิพพานสว่าง มีเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ได้”

เราพากันติดสุขมากจริง ๆ... พระพุทธเจ้าท่านถึงพูดให้เราฟังอย่างนี้ ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดให้เราฟังอย่างนี้ ถ้าเรามาติดสุขติดสบายอย่างนี้มันเป็นโมฆะบุรุษ โมฆะสตรี 


เขียน 13 Mar 2013 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)