อนุทิน 121529 - พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์

ผู้เขียนอนุญาตให้นำบทความของผู้เขียนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ (http://www.gotoknow.org) ไปใช้ในงานวิจัย และงานเขียนประเภทอื่นได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรืออ้างอิงกำกับด้วย

พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์

เขียน 10 Mar 2013 @ 08:25 ()


ความเห็น (0)