อนุทิน 121476 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การเสียสละคือความสุข... มนุษย์เราติดสุข เห็นแก่ตัว ไม่อยากทำก็อยากได้ ทำน้อยก็อยากจะได้มาก ไม่รู้จักพอ ไม่ยอมรับความเป็นจริง เราอยากจะอยู่ดีกินดีสบายกว่านี้ พระพุทธเจ้าท่านให้เราขยันหมั่นเพียร เสียสละ รับผิดชอบ ไม่ตกในอบาย ไม่ขี้เกียจขี้คร้าน 

เขียน 08 Mar 2013 @ 13:55 ()


ความเห็น (0)