อนุทิน 12143 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เก็บเกี่ยวจากบันทึกที่อ่านวันนี้

บันทึกของลูกหว้า

  • หน้าที่ของคุณก็คือรับผิดชอบตัวคุณเอง  ถ้าคุณไม่เติมตัวเองให้เต็มก่อน  คุณก็จะไม่มีอะไรจะให้คนอื่น  
  • ปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นด้วยการมุ่งมองแต่ข้อดีของอีกฝ่าย   ไม่ใช่ข้อเสียที่คุณบ่นว่า 
  • ปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความรักและเคารพ  แล้วคุณจะดึงดูดคนที่แสดงความรักและเคารพคุณ
  • ความงามมีอยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะมองหรือไม่
เขียน 18 Jun 2008 @ 23:09 ()


ความเห็น (0)