อนุทิน 121426 - ครูเทียม

ครูเทียม


" คนเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยความคิด......ที่อยู่ในระดับเดียวกับที่สร้างปัญหามาแล้ว

จง...ใช้แนวคิดใหม่  ความสมารถใหม่  ใช้เทคนิคใหม่  และไม่อยู่ในระดับเดียวกับปัญหา ...... มาแก้ไขปัญหา " 

เขียน 06 Mar 2013 @ 16:52 ()


ความเห็น (0)