อนุทิน 121426 - ครูเทียม

  ติดต่อ


" คนเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยความคิด......ที่อยู่ในระดับเดียวกับที่สร้างปัญหามาแล้ว

จง...ใช้แนวคิดใหม่  ความสมารถใหม่  ใช้เทคนิคใหม่  และไม่อยู่ในระดับเดียวกับปัญหา ...... มาแก้ไขปัญหา " 

  เขียน:  

ความเห็น (0)