อนุทิน 12105 - drrakpong

  ติดต่อ

16-18 มิย. ทาง รพ. ได้ลงตรวจสอบคุณภาพภายใน ที่เรียกว่า IQA ซึ่งรอบนี้ ลงหน่วยสนับสนุน เช่น พยาธิ ทันตกรรม รังสี กายภาพ และเภสัชกรรมด้วย

เนื่องจากตรวจตาม มาตรฐ่านบริการสาธารณสุข เลยได้ NC มาในเรื่องใหม่บ้างแต่คะแนนรวมผ่านถึง 87 เปอร์เซนต์

ซึ่งท่าน ผอ. ก็มาฟัง closing meeting ด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)