อนุทิน 12099 - wwibul

wwibul

@12098 ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์สอนว่า ถ้าจะอยู่ยืนยง คุณไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แต่ต้องทำให้ลูกค้าผูกติดกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด

ฟังดูคุ้น ๆ ก็ก็อธิบายว่า ทำไม open source เกิดยากเกิดเย็น

เขียน 18 Jun 2008 @ 18:13 () แก้ไข 18 Jun 2008 @ 18:14, ()


ความเห็น (0)