อนุทิน 120582 - รุสมาวานี เเหยะ

อินเตอร์เน็ตกับธุรกิจ

  ปัจจุบันในโลกเราได้มีการนำเอาอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์อย่าหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอามาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจเนื่องจากอินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทางการตลาดให้กับธุรกิจนอกเหนือจากเครื่องมือสื่อสารอื่นๆทางการตลาด ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเช่นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยประชาสัมพันธ์ได้อย่างหลากหลาย ช่วยเรื่องการติดต่อทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การสนทนาผ่านโปรแกรม chat หรือ VDO Conferenceการชำระเงินค่าสินค้าบริการผ่านอินเตอร์เน็ตช่วยค้นหาข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น อินเตอร์เน็ตช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจในหลายๆด้านได้แก่

1. อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนสำนักงานออนไลน์ ที่สามารถเปิดขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

2. อินเตอร์เน็ตช่วยให้เรานำสินค้าเปิดสู่ตลาดโลกได้โดยง่าย

3. อินเตอร์เน็ตช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

4.อินเตอร์เน็ตช่วยให้สามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจ นอกจากการเปิดเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าของตนเองแล้วอินเตอร์เน็ตยังสามารถช่วยเหลือทางด้านการค้าได้จากการฝากขายสินค้าของตนผ่านเว็บไซต์อื่น

5. อินเตอร์เน็ตช่วยให้เราสามารถแบ่งแยกหมวดหมู่ได้ตรงเป้าหมาย

6. อินเตอร์เน็ตช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

   หากจะอธิบายโดยง่าย กับคำว่า อินเตอร์เน็ตกับธุรกิจนั้น เราควรที่จะอุปมา อินเตอร์เน็ตให้เป็นระบบโทรศัพท์ก่อน เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย หากเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ เราก็ต้องคิดว่า จะสามารถทำธุรกิจอะไรได้บ้าง เช่น จำหน่ายอุปกรณ์หรือตัวเครื่องของโทรศัพท์ หรือ เป็นผู้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าผู้ผลิตหรือองค์กรต้องการที่จะทำธุรกิจใด ก็ควรที่จะมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจ แต่เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ เพราะ เราจะต้องมีความเข้าใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับธุรกิจของเราหากจะอธิบายโดยง่าย กับคำว่า อินเตอร์เน็ตกับธุรกิจนั้น เราควรที่จะอุปมา อินเตอร์เน็ตให้เป็นระบบโทรศัพท์ก่อน เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย หากเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ เราก็ต้องคิดว่า จะสามารถทำธุรกิจอะไรได้บ้าง เช่น จำหน่ายอุปกรณ์หรือตัวเครื่องของโทรศัพท์ หรือ เป็นผู้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าผู้ผลิตหรือองค์กรต้องการที่จะทำธุรกิจใด ก็ควรที่จะมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจ แต่เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ เพราะ เราจะต้องมีความเข้าใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับธุรกิจของเราเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นการธุรกิจปลายเปิด คือ สามารถติดต่อได้ กว้าง รวดเร็ว และทันสมัย สามารถเพิ่งช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีหลายๆบริษัทที่นำอินเตอร์เน็ตกับธุรกิจเข้ามาใช้ เช่น บริษัท A นำอินเตอร์เน็ตกับธุรกิจมาใช้ เป็นข้อได้เปรียบและกลายเป็นจุดแข็งของบริษัท เป็นต้น แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ ก็เป็นการได้เปรียบแค่ช่วงระยะสั้นๆ เพราะ เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อ บริษัท A นำเทคโนโลยีมาใช้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้านต่างๆเพื่อทำให้สะดวกขึ้น พนักงานก็จะสามารถเรียนรู้ได้ง่ายจากเทคโนโลยีนี้ และโครงสร้างการบริหารก็จะกระชับขึ้น เพื่อปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตโดยตรง เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต , ผู้ให้บริการเว็บ หรือ แม้แต่ผู้ผลิตมือถือที่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ก็เช่นกัน
อินเตอร์เน็ตเป็นได้ทั้ง ธุรกิจและเครื่องมือส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆข้ออีกด้วย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจอินเตอร์เน็ต

  เมื่อเปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียแล้ว ข้อดีของการทำธุรกิจออนไลน์ยังให้ผลรับที่ดีกว่าข้อเสียอยู่มากแต่ต้องยอมรับว่ามี่ความเสี่ยงสูงถึง 50 % ที่เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์จะอยู่ได้ไม่รอ เป็นเพราะอะไรมีปัจจัยหลักดังนี้

1.  ขาดความรู้ด้านเว็บไซต์  ไม่มีการพัฒนา หรือไม่อัพเดทข้อมูล

2.  ขาดการโปรโมทสินค้าและเว็บไซต์ถ้าไม่มีการโปรโมทสินค้าอะไรเลย การทำธุรกิจออนไลน์ก็ไม่มีความหมายอะไร

3.  เรื่องของราคาต้นทุนของสินค้าถ้ารับสินค้ามาในราคาแพงความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเป็นเพราะมีการตัดราคาขายของพ่อค้าแม่ขายด้วยกัน

4.  การบริการบริการที่ล่าช้า หรือไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ลูกค้าจะไม่รอเพราะมีทางเลือกให้อีกมาก

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจทุกอย่างหรือแม้แต่การใช้ชีวิตมีความเสียงอยู่เสมอจะอยู่ที่ว่าเสียงน้อยเสียงมากก็เท่านั้นการทำธุรกิจกับอินเตอร์เน็ตก็เช่นกันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ด้วยกันการที่เราจะทำธุรกิจทางอินเตอร์เราต้องศึกษาให้ละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดภายหลัง

อ้างอิง

http://www.thaiarcheep.comhttp/">www.thaiarcheep.comhttp

http://brokentoilet555.blogspot.com/


เขียน 08 Feb 2013 @ 12:13 ()


ความเห็น (0)