อนุทิน 120550 - กนกวรรณ ขุมทอง

                                                       ข้อดีข้อเสียของ  FACEBOOK

ข้อดีของ  FACEBOOK

1.  FaceBook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวางหากใช้ได้อย่างถูกวิธี

2.   ทำให้ไม่ตกข่าวคือทราบความคืบหน้าเหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผู้ที่ใกล้ชิด

3.   ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมแฟนคลับหรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกันและทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

4.   สามารถสร้างมิตรแท้หรือเพื่อนที่รู้ใจที่แท้จริงได้

5.  FaceBook เป็นซอฟแวร์ที่เอื้อต่อผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคมขาดเพื่อนอยู่โดดเดี่ยวหรือผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ให้มีเครือข่ายทางสังคมและเติมเต็มชีวิตทางสังคมได้อย่างดีไม่ เหงาและปรับตัวขึ้นได้ง่าย

6.   สร้างเครือข่ายที่ดีสร้างความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจที่ดีแก่ผู้อื่นได้

ข้อเสียของ  FACEBOOK

1  .FaceBook เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เนตดังนั้นการมีเพิ่มเพื่อนเครือข่ายที่ไม่รู้จักดีพอจะทำให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูลหรือการแฝงตัวของขบวนการได้หลอกลวงต่างๆ

2.  เพื่อนทุกคนในเครือข่ายสามารถเขียนข้อความต่างๆลง Wall FaceBook ของได้ แต่หากเป็นข้อความที่เป็นความลับการใส่ร้ายกันหรือแฝงไว้ด้วยการยั่วยุต่างๆจะทำให้ผู้อ่านที่ไม่มี  วุฒิ  ภาวะพอหลงเชื่อเกิดความขัดแย้ง และปัญหาตามมาได้ใน

 3  Facebook อาจเป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการนินทาหรือการยุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นโดยใช่เหตุโดยเฉพาะสังคมที่ชอบสอดรู้สอดเห็น

 4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักดีพอเช่นการลงรูปภาพของครอบครัวหรือลูกอาจนำมาเรื่องปัญหาการปลอมตัวหรือการหลอกลวงอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึงได้ 4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักดีพอ เช่นการลงรูปภาพของครอบครัวหรือลูก อาจนำมาเรื่องปัญหาการปลอมตัว หรือการหลอกลวงอื่นๆที่คาดไม่ถึงได้

5.  ในการสร้างความผูกพันและการปรับตัวทางสังคมเป็นการพบปะกันในโลกของความจริงมากกว่าในโลกอินเตอร์เนตดังนั้นผู้อยู่ในโลกของไซเบอร์มากเกินไปอาจทำให้มีปัญหาทางจิตหรือขาดการปรับตัวทางสังคมที่ดี โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเล่น FaceBook เด็กตั้งแต่

6  FaceBook อาจเป็นแรงขับให้มีการพบปะทางสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงที่น้อยลงได้เนื่องจากทราบความเคลื่อนไหวของผู้ที่อยู่ในเครือข่ายอย่างตลอดเวลา


เขียน 07 Feb 2013 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)