อนุทิน 120386 - เด็กใต้

เด็กใต้

จงคำนวณความสูงของชั้นบรรยากาศที่มีความดันเป็น 1/10 เท่าของความดันที่ระดับน้ำทะเล ให้ใช้มวลโมเลกุลเฉลี่ยของอากาศเท่ากับ 29 และสมมติว่าอากาศมีอุณหภูมิสม่ำเสมอ เท่ากับ 300 Kตรงกับข้อใด

ก.  10  km  ข.  15  km

ค.  20  km  ง.  25  km

เขียน 04 Feb 2013 @ 12:27 ()


ความเห็น (0)