อนุทิน 12030 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เหนื่อยนะ... หากต้องวิ่งวุ่น วิ่งเรียน วิ่งอบรม วิ่ง "เอา" ความรู้จากโลก ความรู้จากภายนอก

ธรรมวิชา... พาเรารู้ถึงจุดจบ จุดดับ จุดสงัดจากทุกข์ จากการขวนขวาย กระวนกระวาย

ธรรมวิชา พา "สงบ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)