อนุทิน 12030 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เหนื่อยนะ... หากต้องวิ่งวุ่น วิ่งเรียน วิ่งอบรม วิ่ง "เอา" ความรู้จากโลก ความรู้จากภายนอก

ธรรมวิชา... พาเรารู้ถึงจุดจบ จุดดับ จุดสงัดจากทุกข์ จากการขวนขวาย กระวนกระวาย

ธรรมวิชา พา "สงบ"

เขียน 18 Jun 2008 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)