อนุทิน 119759 - ข้าวก้นบาตร

  ติดต่อ

ปาเจรา จาริยา โหนติ คุณุตรา นุสาสะการฯ

ข้าพเจ้า ข้าวก้นบาตร

๐..ขออภิวาท อภิวันท์

ผู้เสกสรรค์ สั่งสม อบรมสอน

ผู้ประสิทธิ์ ประสาท อำนาจพร

เปรียบประหนึ่ง บิดา-มารดร ปกข้า

สิบนิ้วพนม ก้มกราบไหว้

องค์เทพไท้ ทั่วไทย ทั่วหล้า

จงสถิตย์ ประสิทธิ์ศาสตร์ ดั่งมนตรา

แก่พระครู บาอาจารย์ สำราญเทอญ..๐

ปัญญาวุฒิ กาเร เตเต ทินโนวาเท นะมามิหังฯ

(ศิษย์ภูพานวิทยา ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี รุ่น ๒๕๓๑)


* ภาพจากประกอบจากอินเตอร์เน็ต

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ข้าวก้นบาตรคิดว่า ไม่ว่าจะวันครู หรือวันไหว้ครู ทุกๆคนต้องไหว้ครู แม้ว่าท่านจะละสังขารแล้วก็ตาม / ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับผม