อนุทิน 118937 - สุภัทรา เจติโคตร

วันที่๒๖ธันวาคม

วันนี้อุ่นขึ้น ตอนเช้าหนาวไม่มากพอสายๆไม่หนาวแล้ว บ่ายๆเหมือนจะร้อน

เขียน 26 Dec 2012 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)