อนุทิน 11875 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

17/06/08: 11.00-12.00 มีประชุมกับ Group Solutions ที่ CQU

สรุปการประชุม

1st Session: Guru รายงานความคืบหน้างานวิจัย สิ่งที่ได้รับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Reflective thinking ของนิสิตที่เรียนวิชา KM ในหัวข้อเรื่อง Code of Ethic หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับงานด้าน IT สิ่งที่น่าสนใจคือว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน (Action Research) ที่เมืองไทยได้หรือไม่

2nd Session: นำระบบ Zing (Electronic Brainstorming) ดูได้จาก @5508 มาระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง ส่งเสริมงานวิจัยของหน่วยงาน (ที่ CQU ใช้เดือนตุลาคม เป็นเดือนสิ้นสุดปีงบประมาณ เหมือนเมืองไทย) สิ่งที่ได้รับ ทุก ๆ คนได้รับรู้ และเห็นความคิดของแต่ละคนผ่านหน้าจอ  (เหมือนกับเป็นระบบที่ทำให้การตอบสนองของสมองดีขึ้น) ทำให้รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และต่อจากนี้เป็นต้นไปจะต้องกลับไปทำงานของตัวเองที่ได้รับมอบให้เสร็จสิ้น

เขียน 17 Jun 2008 @ 10:13 () แก้ไข 17 Jun 2008 @ 11:13, ()


ความเห็น (0)