อนุทิน 118536 - ภูสุภา

A man too busy to take care of his health is like a mechanic too busy to take care of his tools. -Spanish proverb

เขียน 18 Dec 2012 @ 07:32 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นว่า  mecahnical tools เป็นเครื่องมือเพื่อไปซ่อมสุขภาพผู้อื่่น   (เช่น รถยนต์) ไม่ได้ซ่อมสุขภาพตนเอง  ..ดังนั้นผมยังมองไม่เห็นความสมจริงของอุปมานี้

 

ผมได้เสนอไว้เป็น quatation เมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีมาแล้วว่า Life is like an analogy,

Sometimes it makes sense .....sometimes it doesn't.

But ....most of the times... you don't understand it.