อนุทิน 118369 - Ka-Poom

Ka-Poom

๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๒)

แต่ละเรื่องคือ การถอดบทเรียนจึงได้เขียนบันทึกเพื่อเก็บไว้

สะท้อนถึงเส้นทางการเรียนรู้ภายใน

พิจารณาให้แยบคายก่อนแล้ว ว่าสิ่งที่หยิบนำมาบันทึกนั้นไม่ใช่ด้วยอารมณ์หากแต่ผ่านการใคร่ครวญมาในระดับหนึ่งแล้ว

...


เขียน 14 Dec 2012 @ 09:37 () แก้ไข 17 Dec 2012 @ 04:11, ()


ความเห็น (0)