อนุทิน #118369

๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๒)

แต่ละเรื่องคือ การถอดบทเรียนจึงได้เขียนบันทึกเพื่อเก็บไว้

สะท้อนถึงเส้นทางการเรียนรู้ภายใน

พิจารณาให้แยบคายก่อนแล้ว ว่าสิ่งที่หยิบนำมาบันทึกนั้นไม่ใช่ด้วยอารมณ์หากแต่ผ่านการใคร่ครวญมาในระดับหนึ่งแล้ว

...


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)