อนุทิน 118360 - รพ.สต.วัดสุนทรธรรมิการาม

สมสุโขภิกขุ ธรรมะติดดิน ภวาสวะ

ภวาสวะ ความเห็นว่ามีว่าเป็นที่หมักดองอยู่ภายใน ทำให้คิดว่า น่าจะมีสิ่งนั้น น่าจะเป็นสิ่งนั้น จึงใส่ความมีความเป็นให้สิ่งต่างๆ เช่นมีตัวรู้ มีสิ่งที่ถูกรู้ แม้นิพพาน ก็ยังใส่ความมีความเป็นให้นิพพาน ภาสวะทำให้ไม่เข้าใจความไร้สภาพ ไม่เข้าใจว่ากิริยาต่างๆคือกระแสเกิดดับตามธรรมชาติ ที่ไร้สภาพความมีความเป็น มันเป็นกิริยาเกิดดับชนิดที่เป็นกระแสเกิดดับ ไม่มีความมีความเป็นอยู่ในกิริยาเหล่านี้ จึงไม่มีตัวตนของผู้ใดทำให้มีทำให้เกิด มันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัย และเป็นกระแสไหลเวียนต่อเนื่องทดแทนที่กันตลอดเวลา ไม่มีการตายตัวแน่นิ่งอยู่จนกำหนดเป็นตัวตนได้ ไม่มีตัวตนสิ่งใดทำให้มันเกิดหรือดับ มันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัย

เหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดดับก็เป็นกระแสเกิดดับไหลเวียนต่อเนื่องไม่ใช่สิ่งตายตัวอีกเช่นกัน มองให้เข้าใจ จะเห็นว่า กระแสเกิดดับเหล่านี้ มันไร้สาระ ล้วนเป็นของหลอกลวง ไม่น่ามีไม่น่าเป็นไม่น่าพิศวาสไม่น่าปรารถนาเลยสักอย่าง มันเป็นสิ่งไร้สาระจริงๆ เห็นแจ้งอย่างนี้ ก็จะทำลายภวาสวะไปเรื่อยๆ เลิกคิดว่ามีว่าเป็นไปเรื่อยๆ จนเข้าใจธรรมชาติถ่องแท้ จึงรู้ว่า ธรรมชาตินี้ไม่มีสิ่งใดกล่าวได้ว่ามีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็น มันเป็นมันมีก็เพียงกระแสเกิดดับเท่านั้น มันไร้สภาพที่จะกำหนดว่ามีอะไรเป็นอะไร มันเป็นของมัน"เช่นนั้นเอง" มันเป็นของมัน"อย่างนั้นเอง"

เจริญธรรม สมสุโขภิกขุ http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/">แผงจัดการ

เขียน 13 Dec 2012 @ 23:11 () แก้ไข 14 Dec 2012 @ 06:20, ()


ความเห็น (0)