อนุทิน #117650

  ติดต่อ

 27 พฤศจิกายน 2555
เตรียมลงพื้นที่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า "ธรรมนูญสุขภาพ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)