อนุทิน 117650 - ชอนภาเด

ชอนภาเด

 27 พฤศจิกายน 2555
เตรียมลงพื้นที่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า "ธรรมนูญสุขภาพ"

เขียน 27 Nov 2012 @ 07:58 ()


ความเห็น (0)