อนุทิน 117514 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

  • ดึกแล้ว ยังนอนไม่หลับ นั่งทำงานไปเรื่อย ๆ และทักทายกัลยาณมิตรใน G2K ในเวลาที่ยังมีอยู่ก่อนเข้าเงียบในสัปดาห์หน้า
  • รู้สึกปิติอย่างยิ่งที่จะได้พบอาจารย์สอนนพลักษณ์และการปฏิบัติธรรมอีกครั้ง หลังจากไม่ได้พบมากว่าสองปี 
  • ไปครั้งนี้ จะได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม นพลักษณ์...และประสบการณ์ของท่านที่ผ่านทุกขเวทนาจากมะเร็งมาได้อย่างไร
                                                                             ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

เขียน 25 Nov 2012 @ 00:06 () แก้ไข 25 Nov 2012 @ 00:07, ()


ความเห็น (0)