อนุทิน 117514 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ดึกแล้ว ยังนอนไม่หลับ นั่งทำงานไปเรื่อย ๆ และทักทายกัลยาณมิตรใน G2K ในเวลาที่ยังมีอยู่ก่อนเข้าเงียบในสัปดาห์หน้า
  • รู้สึกปิติอย่างยิ่งที่จะได้พบอาจารย์สอนนพลักษณ์และการปฏิบัติธรรมอีกครั้ง หลังจากไม่ได้พบมากว่าสองปี 
  • ไปครั้งนี้ จะได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม นพลักษณ์...และประสบการณ์ของท่านที่ผ่านทุกขเวทนาจากมะเร็งมาได้อย่างไร
                                                                             ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)