อนุทิน 117493 - พัดศรีเรือง

varitlim @varittweet ตอนนี้รัฐบาลตัดน้ำที่เข้ามาจ่ายในพื้นที่ชุมนุมบริเวณลานพระรูปฯ แล้ว สรส.กำลังเคลียร์กับภาครัฐ (TNews) #ม็อบเสธอ้าย

เขียน 24 Nov 2012 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)