อนุทิน 117367 - ชอนภาเด

  ติดต่อ

 วันนี้ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านใต้ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ร่วมเวทีชี้แจง "โครงการครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านชุดโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นทีภาคใต้

  เขียน:  

ความเห็น (0)