อนุทิน 117367 - ชอนภาเด

ชอนภาเด

 วันนี้ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านใต้ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ร่วมเวทีชี้แจง "โครงการครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านชุดโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นทีภาคใต้

เขียน 23 Nov 2012 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)