อนุทิน 117300 - พัดศรีเรือง

นครศรีธรรมราช กำหนดคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555http://goo.gl/WJh8x

เขียน 21 Nov 2012 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)