อนุทิน 116812 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

วันจันทร์ ยุ่งเหยิง แต่เช้า เริ่มจากไปสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ 

สาย ๆ ประชุมภาควิชา เรื่อง บริการวิชาการ และ เตรียมทำการประเมินคุณภาพภายใน ฯ ปี ๒๕๕๕๕

ตามด้วยช่วงบ่าย ๆ  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ รอบที่ ๒ ทั้งประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงาน 

ปรับแก้ไปมาหลายรอบ เพราะไม่มีคำชี้แจงหรือคำอธิบายใด ๆ ที่ชัดเจนจากใคร ๆ ทำไปปรับไป..

@____@ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)