อนุทิน 116692 - ครูบาบินก้าวขอบ่น ซะหน่อย... 

เหตุเกิด ที่ วิทยุธรรมะ ศูนย์เตือนใจ มีใบอนุญาตออกอากาศ จ.นครสวรรค์ คลื่น ๙๑.๐๐ เมกกะเฮิร์ต ทำงานมาเกือบ ๑๐ ปี มาเจอปัญหา เมื่อวิทยุจากศูนย์เตือนภัย ทับ


คลื่นศูนย์เตือนภัย ทับ คลื่นศูนย์เตือนใจ 
เกิดผลกระทบใจ เต็ม ๆ ใจรู้
ทั้งคลื่นศูนย์เตือนภัย มีโฆษณามาก มอมเมา ฯ ประชาชน

ศูนย์เตือนใจ ก็ต้องหยัดกู้ แผ่นดินใจ ฝึกฝนตลอดเวลา...


ความสำคัญที่ขาดแคลนของโลก คือ การให้คนได้เกิดมีภูมิคุ้มกันใจ เพื่อให้จิตใจมั่นคง มีศีล มีอาริยะทรัพย์ นี้คือ คุณค่า และคือ ความสำคัญสูงสุด 

หากแผ่นดินนี้ ไร้ผู้บริหารที่เป็นบัณฑิต ไร้สัมมาทิฐิ โลกทุกวันนี้ จึงเดือดร้อนเต็มไปด้วยปัญหาทุกหย่อมหญ้า...

เขียน 09 Nov 2012 @ 14:18 () แก้ไข 14 Nov 2012 @ 10:12, ()


ความเห็น (2)

หากไม่มีไฟจี้ก้น หรือ สั่นคลอนตำแหน่งหน้าที่...ก็คงรั้น ไม่ฟังเจตนาที่ห่วงใย


เจ้าคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ แทนที่จะกตัญญู - กตเวทีโลก หากเนรคุณต่อโลก จนพระแม่ธรณี ดิน น้ำ ลม ไฟ ธรรมชาติแปรปรวนไปหมด ก็แน่นอน เมื่อต่างได้หลงทำผิด ทำร้ายธรรมช

าติ ธรรมชาติก็ย่อมย้อนกลับมาลงโทษ

เมื่อเจ้าคนทำผิดธรรมชาติจนธรรมชาติสะท้านสะเทือนแล้ว เหล่าเจ้าคนจอมเนรคุณพยายามจะสร้างศูนย์เตือนภัย...ที่เพียงหมาย จ้องงาบใช้งบประมาณเป็นการแฝง ในใจอีกชั้นหนึ่ง... โดย หมายให้เจ้าคนจอมเนรคุณหนีทัน 

แต่อีกด้านของพฤติกรรมเจ้าคน ก็คงทำลายธรรมชาติต่อไม่มีหยุดหย่อน 

ดังนั้น ความสำคัญที่ยิ่งกว่า " ศูนย์เตือนภัย " จึงคือ " ศูนย์เตือนใจ "

โลกและแผ่นดินต้องมี "ศูนย์เตือนใจ" ความขาดแคลนที่ต้องเร่งสร้างให้เกิด ให้มี จึงคือ คุณธรรมที่แต่ละศาสนาจักต้องช่วยกัน มิใช่ ปล่อยให้ทุนนิยมสามานย์ลากถูลู่ ถูกังแบบนี้ ทั้งรู้...

หากสถานการณ์บ้านเมืองพ้นจากมือกังฉิน หน่วยงานที่ดูแลสื่อแผ่นดินจักได้ยินเสียงบ่นจากเจตนาที่ห่วงใยซะที

กสทช.เริ่มบิดประเด็นบกพร่องจากที่ไม่ปรากฏมีหลักฐานการสมยอม หรือ ฮั๊วประมูลจากเอกชนเพียง ๓ ราย ที่เข้ามาประมูล โดย จุดนี้ มิใช่ปมแห่งปัญหาที่สังคมเขาทักท้วงมาแต่ต้น  

 

หากการออกกติกาประมูลที่สังคมรู้แล้วว่า เอกชนที่จะมา มีสามรายเท่านี้แหละ... การที่มีคนแม้ ใน สำนักงาน กสทช.เอง นั่นแหละ ก็รู้สึก และท้วงติงแบบรู้แก่ใจแล้วต่าง เพื่อการออกกติกาประมูลที่เหมาะสมกว่าที่กระทำนั่นต่างหาก ที่ทำให้ชาติต้องสูญเสียผลประโยชน์และรายได้...