อนุทิน 116648 - พีรวัศ กี่ศิริ

โรงสีพร้อมจะรักษามาตรฐาน GAP หรือไม่, พร้อมจะแยกสายการผลิตหรือไม่, เพราะฉะนั้นต้องมี GAP โรงสีด้วย

เขียน 08 Nov 2012 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)