อนุทิน 11648 - BM.chaiwut

  ติดต่อ

มัชชารี แปลว่า E-mail

กล่าวคือ E-mail ออกเสียงให้คล่องลิ้นคนไทยได้ว่า อีแมว ซึ่งตรงกับคำบาลีว่า มัชชารี (แปลว่า แมวตัวเมีย)

ดังนั้น จึงเสนอว่า น่าจะใช้ศัพท์ว่า มัชชารี แทนคำว่า E-mail

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)