อนุทิน 116463 - noktalay

noktalay

เช้าวันนี้นัดกับเด็กๆ หกโมงครึ่ง ล้อหมุนเจ็ดนาฬิกา ไปคลองจำไหร เพื่อปลูกป่า.....จัดโดยหลายๆหน่วยงานร่วมกัน  เด็กๆประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ที่อำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะ และอาหารกลางวันให้อย่างเรียบร้อย วันนี้ตนเองปลูกได้ สิบต้นพอดีตามเกณฑ์เชิญชวน

เขียน 03 Nov 2012 @ 22:56 ()


ความเห็น (0)