อนุทิน 116431 - โสภณ เปียสนิท

ผ้าซันฟาไลท์ หลาละ 47 บาท

ถ้าแบ่งขาย หลาละ 54 บาท

ถ้าคิดเป็นเมตร เมตรละ 60 บาท

เขียน 02 Nov 2012 @ 23:38 () แก้ไข 13 Dec 2012 @ 16:53, ()


ความเห็น (0)