อนุทิน 116237 - ศึกษานิเทศก์ สพม.31

  ติดต่อ

เชิญ ศน.เข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเข้าใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาที่ http://data.esdc.in.th/searchSornor.php

โดยใช้ usern. และ passw. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ