อนุทิน 116237 - ศึกษานิเทศก์ สพม.31

เชิญ ศน.เข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเข้าใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาที่ http://data.esdc.in.th/searchSornor.php

โดยใช้ usern. และ passw. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เขียน 29 Oct 2012 @ 16:26 () แก้ไข 25 Nov 2012 @ 09:07, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ